į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Veikla » Finansinės ataskaitos
2018-08-06

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2018  m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

 
 
2018-07-20

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2018  m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

 
 
2018-03-20

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2017  m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita

 
 
2017-10-18

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2017  m. III ketv. finansinės būklės ataskaita

 
 
2017-07-05

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2017  m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

 
 
2017-05-23

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2017  m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

 
 
2016-10-20

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2016  m.  III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2016  m.  III ketv. veiklos rezultatų ataskaita

 
 
2016-09-15

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2016  m.  I ketv. finansinės būklės ataskaita

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2016  m.  II ketv. finansinės būklės ataskaita

 
 
2016-01-06

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2015 m finansinių ataskaitų rinkinys

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2015 m.  II ketv. finansinės būklės ataskaita

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2015 m.  III ketv. veiklos rezultatų ataskaita

 
 
2014-12-10

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2014 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos:

2014 m. III ketv. finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai (2014 m. III ketvirtis)

Finansinės būklės ir veiklos rezultatų 2014 m. III ketv. ataskaita

 
 
1   2   sekantis  >>