į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Siūlome darbą
Stalo tenisas

Stalo teniso mokytojas

 

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centras, Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, Lauko g. 5A 40108 Kupiškis, mokyklos kodas – 190083299, skelbia atranką stalo teniso mokytojo (-os) pareigoms užimti. Darbas Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Darbo sutartis neterminuota (3 mėn. bandomasis laikotarpis).

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 

-  aukštasis, aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų, išsilavinimas, baigta atitinkama sporto programa;

 

- aukštasis, aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų, išsilavinimas, nebaigta atitinkama sporto programa, bet įgytas Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išduotas kūno kultūros ir sporto veiklos leidimas;

 

- baigta profesinio mokymo programa, įgytas vidurinis išsilavinimas ir kvalifikacija, 3 metų atitinkamos srities darbo stažas, nebaigta atitinkama sporto programa, bet įgytas Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išduotas kūno kultūros ir sporto veiklos leidimas;

 

-neturint pedagogo kvalifikacijos, pateikti pedagoginių psichologinių žinių kursų baigimo pažymėjimą;

 

- informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;

 

- gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;

 

 

Privalumai:

- darbo patirtis;
- pasiekimai mokomajame dalyke;

- komunikacija užsienio kalbomis;

- gebėjimas taikyti informacines technologijas (darbas su Word, Excel, Power Point ir pan.);

- dalyvavimas projektuose, konferencijose, seminaruose ir kt.

 

Pretendentas privalo pateikti:

- prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;
- gyvenimo aprašymą;
- dokumentą, patvirtinantį kvalifikacinės kategorijos įgijimą;

- pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją;

- makrociklo, mezociklo ir mikrociklo planus.

- privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą arba medicininę knygelę;

- pažymą apie darbo laiką pagrindinėje darbovietėje (jei dirba);

- atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas, kvalifikacijos tobulinimo  pažymėjimus, sertifikatus;

 

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po paskelbimo www.kupiskiokksc.lt (įskaitant atrankos paskelbimo dieną).

Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu iki 2021 m. rugpjūčio 16 d. 15.30 val. Dokumentai priimami Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre (Lauko g. 5A, Kupiškis) arba elektroniniu paštu (kupiskiosportocentras@gmail.com). Pretendentų atrankos būdas – pokalbis 2021 m. rugpjūčio 23 d. Išsamesnė informacija apie atranką tel. (8 687) 31398.