į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Naujienos
2016-12-29

2016 M. KUPIŠKIO RAJONO GERIAUSIŲ SPORTININKŲ RINKIMŲ IR PAGERBIMO

N U O S T A T A I

 

1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

1.1. Išaiškinti ir apdovanoti 2016 m. geriausius rajono sportininkus.

1.2. Išaiškinti ir apdovanoti 2016 m. geriausius rajono sporto klubų sportininkus.

1.3. Išaiškinti ir apdovanoti 2016 m. geriausius Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro atskirų sporto šakų sportininkus.

1.4. Išaiškinti ir apdovanoti 2016 m. geriausius bendrojo lavinimo mokyklų sportininkus.

1.5. Puoselėti Kupiškio rajono sporto tradicijas.

 

2. ORGANIZATORIAI

 

2.1. Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centras.

 

3. DALYVIAI

 

3.1. Rinkimuose gali dalyvauti Kupiškio rajone įregistruotų sporto klubų, Kupiškio r.  kūno kultūros ir sporto centro, bendrojo lavinimo mokyklų ir pavieniai sportininkai atstovaujantys Kupiškio rajonui Lietuvos čempionatuose ir pirmenybėse.

 

4. ORGANIZAVIMO TVARKA IR LAIKAS

 

4.1. Į geriausių rajono sportininkų rinkimus kandidatus siūlo Kupiškio rajono sporto bendruomenė (pateikiant kandidato sportinius pasiekimus ir 2-3 nuotraukas, užpildytą 1 priedą) elektroniniu paštu kupiskiosportocentras@gmail.com arba adresu Lauko g. 5a.

4.2. Informaciją Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centrui apie geriausius 2016 m. rajono sporto klubų sportininkus pateikia (su sportiniais pasiekimais per 2016 m., 2-3 nuotraukomis, užpildytą 2 priedą) sporto klubų vadovai elektroniniu paštu kupiskiosportocentras@gmail.com arba adresu Lauko g. 5a.

4.3. Informaciją apie geriausius Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro atskirų sporto šakų sportininkus, pateikia sporto šakų mokytojai elektroniniu paštu kupiskiosportocentras@gmail.com arba adresu Lauko g. 5a. Pateikiama sportiniai pasiekimai 2016 m. ir 2-3 nuotraukos, užpildytas 3 priedas.

4.4 Informaciją apie Kupiškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų geriausius sportininkus pateikia bendrojo lavinimo mokyklų kūno kultūros mokytojai (mokyklos siūlo po 1 geriausią sportininką) elektroniniu paštu kupiskiosportocentras@gmail.com arba adresu Lauko g. 5a. Pateikiama trumpas kandidato aprašymas ir 2-3 foto nuotraukos, užpildytas 4 priedas.

4.5. Paraiškos su kandidatais teikiamos iki 2017 m. sausio 9 d. (pagal pridedamus 1-4 priedus).

4.6. Geriausius sporto klubų, sporto centro atskirų sporto šakų, bendrojo lavinimo mokyklų ir rajono sportininkus rinks sporto centro sudaryta komisija.

4.7. Pateikus neteisingus duomenis apie sportininką, jo rezultatus, sportininkas netenka teisės dalyvauti rinkimuose.

 

5. APDOVANOJIMAS

 

5.1. Geriausi Kupiškio rajono sportininkai ir Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro sportininkai bus apdovanoti Sporto centro Padėkos vakaro metu, 2017 m. sausio 27 d.