į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Administracinė informacija » Kiti dokumentai, aprašai

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro auklėtinių elgesio taisyklės

 

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

 

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro vidaus kontrolės politika

 

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbo tvarkos taisyklės

 

Kupiškio rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovų darbo tvarkos taisyklės

 

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

 

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro ugdymo grupių komplektavimo  tvarkos aprašas

 

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro nuotolinio darbo tvarkos aprašas

 

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

 

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro lengvojo automobilio naudojimo tvarkos aprašas

 

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą rinkimo, mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašas

 

Naudojimosi Kupiškio r. KKSC autobusu taisyklės

 

Naudojimosi Kupiškio miesto stadionu taisyklės

 

Kupiškio r. KKSC darbuotojų etikos kodeksas

 

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas

 

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro sportinės aprangos skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas

 

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro sportininkų sportinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

 

Vaizdo duomenų tvarkymo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre taisyklės

 

Kupiškio r. kūno kultūros sporto centro lygių galimybių politika

 

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas