į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Administracinė informacija » Finansinės ataskaitos
2021-08-20

Kupiškio r, kūno kultūros ir sporto centro 2021 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita. Veiklos rezultatų ataskaita.  2021 m. II ketv. finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas.

 
 
2021-05-07

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2021 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita.

 
 
2021-03-29

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2020 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita. Veiklos rezultatų atskaita.  2020 m. IV ketv. finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas.

 
 
2020-11-23

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2020 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita. Veiklos rezultatų atskaita.  2020 m. III ketv. finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas.

 
 
2020-10-26

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2020 m. III ketvirčio  biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas.

 
 
2020-08-28

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2020 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita. Veiklos rezultatų ataskaita. Finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas. Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas.

 
 
2020-05-08

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2020 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita. Veiklos rezultatų ataskaita. Finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas, biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas.

 
 
2020-04-10

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

 
 
2019-11-05

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2019 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita.

 
 
2019-10-21

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2019 m. III ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitafinansinės biudžeto vykdymo atskaitomybės aiškinamasis raštas.

 
 
1   2   3   sekantis  >>